Checklista för solcellsprojekt

Ansökan Investeringsbidrag

OBS! Viktigt att göra så fort som möjligt för att väntetiden är lång och för att få en plats i kön.
Det finns ett statligt stöd för installation av solceller. Det riktar sig till alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner.
Stödnivån från och med den 1 januari 2015 är maximalt 30 procent till företag och högst 20 procent till övriga. Stödnivån beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna.
Ansökan om solcellsstöd kan göras på två sätt:

  1. Fyll i ansökningsblanketten och skicka in den till Länsstyrelsen i ditt län. OBS! Energimyndigheten tar inte emot ansökningar. Det gör endast länsstyrelserna.
  2. Gör en digital ansökan via Boverkets E-tjänster. E-tjänsten kräver e-legitimation/Bank-ID.

Länstyrelserna svarar på frågor om stödet och tar emot och hanterar ansökningar.
Mer info och länkar på energimyndighetens hemsida:

http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi/stod-till-solceller/investeringsstod/

Kontrollera om du behöver bygglov

Innan du sätter igång att installera bör du kontrollera med kommunen om det krävs bygglov för solceller på din fastighet.

Placering av din solcellsanläggning

En taklutning 15-60 grader är bäst med en orienteing så nära syd som möjligt. Men allt från horizontell till vertikal placering och en orientering från öst till väst fungerar. Hur mycket solinstrålning du får kan vi göra beräkningar på i våra datasimuleringar. Vi har ställningar för alla tak och ställningar för markmontering.

  • Mät dimensionerna på ditt tak
  • Kan du ha solceller på hela taket eller bara delar av taket?
  • Vilken lutning har taket?
  • Vilken orientering har taket? Söder, väster, öster, sydost, sydväst
  • Hur högt är det till taket?
  • Vad är det för takmaterial?
  • Finns det något som skuggar taket?
  • Mät ungefärligt avstånd från taket till servisskåpet där din elmätare sitter.

Välj solpaket

Vilket paket passar ditt hus och din plånbok? Välj och beställ någon av våra färdiga paket med solceller. Vill du bygga större eller mindre än våra färdiga paket, be om en offert enligt dina önskemål.

Kontakta Elektriker

När ni bestämt er för att gå vidare kontaktar ni en elektriker för att göra en Mikroansökan och för att kontrollera om det finns några produktionsbegränsningar i elnätet i anslutning till den tänkta anläggningen.

Ansökan om mikroproduktion görs hos ansvarigt nätbolag och kan ha lite olika format. En del bolag har endast en ”online” ansökan.

Tänk på att anslutningspunkten kan ”designas” på två olika sätt beroende på hur er konsumtion ser ut och vilken huvudsäkring ni har nu. Viktigt att veta är att om man väljer en design som har huvudsäkring som bara kontrollerar er produktionsanläggning inte har någon abonnemangskostnad och därför inte ökar era kostnader bara för att er produktionsanläggning kräver större huvudsäkring än huvudsäkringen ni har för er konsumtion. Denna typ av installation ha en något högre installationskostnad men brukar löna sig då många år av högre abonnemangskostnad är betydligt dyrare än en engångskostnad för installationen.

Installera

Anlita oss eller gör det själv. En behörig elektriker måste göra inkoppling till säkringsskåp. Vi kan ordna med en behörig elektriker i skåne som gör detta åt dig. Vi ställer givetvis upp som kontakt vid rådgivning om ni ordnar egen elektriker.

Kontakta Elköpare

När ni fått ett anläggningsidnummer av er nätägare, när anläggningen är godkännd och färdig att drifsättas, ska ni kontakta och skriva avtal med en köpare av er överskottsproduktion. Ni kan redan nu börja kontrollera vilka köpare som finns och vilka priser dom har. Tänk på att vissa elköpare inluderar Elcertifikat och ursprungsgarantier i elpriset om ni vill. De erbjuder också att hjälpa till med ansökan för dessa mot en mindre avgift och att ni skriver på en fullmakt. Detta är ett enkelt förfarande men kan över året ge en lägre ersättning för era elcertifikat och ursprungsgarantier. Dessa har ett rörligt pris som är grundat på tillgång och efterfrågan och ni kan sälja era certifikat och garantier när ni vill d.v.s. på vintern då priset brukar vara högre.

Till er hjälp finns här lite olika länkar:
http://bengtsvillablogg.info/kopare-solel/
http://www.prosument.se

Elcertifikat och ursprungsgarantier

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som ska öka produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt. Sedan den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad.
De energikällor som har rätt att tilldelas elcertifikat är vindkraft, viss vattenkraft, vissa biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi och torv i kraftvärmeverk.

Ursprungsgarantier är elektroniska handlingar för att garantera ursprunget på el. Ursprungsgarantier kan köpas och säljas på en öppen marknad som omfattar elproducenter och elleverantörer. Syftet är att slutkunden av el ska få kunskap om elens ursprung på ett tydligt sätt.

Det är elproducenter och elleverantörer som berörs av lagen om elcertifikat och ursprungsgarantier. Elproducenter får en ursprungsgaranti av staten för varje producerad megawattimme (MWh) el, som sedan kan säljas på en öppen marknad. Ursprungsgarantin visar vilken typ av energikälla som elen kommer ifrån. Ursprungsgarantier kan utfärdas för alla typer av elproduktion.

Om ni väljer att ansöka om att själva ta ut elcertifikat och ursprungsgarantier så kommer här lite information och länkar.
Via länkarna finns mer information om elcertifikatsystemet, bland annat om hur man ansöker om tilldelning av elcertifikat och anmäler ett företag eller privatperson som kvotpliktig.
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/elcertifikatsystemet/elproducent/

http://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/elcertifikat/elva-fakta-om-elcertifikat-och-ursprungsgarantier.pdf

OBS! Vi uppdaterar löpande detta dokument och om du hittar fel, saknad information eller bara vill tipsa om erfarenheter som kan göra denna checklista bättre får ni gärna maila oss så uppdaterar vi listan efterhand.