Teknik som möjliggör solcellsanläggningar

Tekniken bakom solcellsanläggningar

I en solcellsanläggning finns tre huvudkomponenter

 1. Solcellsmoduler  Omvandlar soljus till elektricitet. Det finns flera typer men vanligast är de av typen monokristallint och polykristallint kisel.
 2. Växelriktare   Omvandlar spänningen från solcellerna till en spänning som passar i vanliga elnätsuttag.
 3. Monteringssystem  Används för att fästa solcellerna i tak av olika typer eller som stativ för markanläggningar.

Dessutom kan man lägga till komponenter för att optimera sin egenkonsumtion.

 • Webbövervakning  För bättre systemövervakning och för att optimera systemekonomin.
 • Batteribank  Använder egenproducerad el under natt och mulna dagar då du behöver extra energi.
 • Smarta hem  Mjukvara som hjälper ditt hems elförbrukare att starta och använda el när priset är bäst.


Solcellsmoduler

Det finns flrea sorters material som används till solceller idag men vanligast på marknaden är celler tillverkade av Polykristalint och Monokristalint kisel.
När det gäller vilken teknik som är "bättre" eller "sämre" , måste man säga: lika! Båda teknikerna har sina fördelar och nackdelar. Den praktiska erfarenheten har visat att det är liten skillnad i verklig drift vad gäller avkastningen i watt på poly- eller mono moduler. Vissa svär sig till monotekniken, andra vill av princip endast ha poly-moduler.

Med jämförbar kvalitet, är båda teknikerna relativt likvärdiga. Om man vill ha mycket effekt till sitt tak, erbjuder mono moduler en fördel. Men de är också, i sin tur, något dyrare än polykristallina moduler. Med en liten takyta och mycket hög energiörbrukning och därmed en hög självkonsumtion kan mono moduler vara fördelaktigt. Men om du har en relativt låg energiförbrukning och jämförelsevis en stor tillgänglig takyta, är detta inte relevant längre.

Slutligen kan man säga att man kan bortse från de små skillnaderna på det hela taget , båda teknikerna fungerar i stort sätt lika bra.    I korthet kan man säga:

 • Poly är rektangulär och blå
 • Mono är svart och har rundade hörn
 • Poly är något stabilare i prestanda under lång tid.
 • Mono är bättre än poly i svagt ljus
 • Poly förlorar mindre effekt  vid upphettning än mono
 • En Monocell har mer effekt på samma yta än en polycell
 • Poly är billigare än mono

Växelriktare

Växelrikaren omvandlar likströmmen som solcellerna genererar till växelström som vi använder i våra hus och maskiner. Det finns flera typer av växelriktare. Micro växelriktare som sitter på varje solcellsmodul. Centralriktare som kan vara 3 eller 1 fas riktare och Centralriktare som kompleteras av optimerare på varje modul. Viken växelriktare som passar för din anläggning beror på flera faktorer. Enklast är att tillsammans med oss diskutera de faktorer som påverkar din tänkta anläggning och gemensamt finna den lösning som passar bäst för dig.

Webbövervakning

Vill du ha webbövervakning av din anläggning så har de flesta växelriktare olika lösningar för det. Webbövervakning har förutom att man kan följa produktionen i sin mobil eller PC också den fördelen att man enklare kan se om det finns fel i sytemet och analysera om det finns behov av att ändra på slingor eller ta bort träd eller annat pga ofördelaktig skuggning.

Beroende på fabrikat har man lagt ner olika mycket energi på grafik och presentation av webbverktygen. Man kan på flera tillverkares hemsidor gå in på demoverisioner av deras webbverktyg. En bra metod om webbövervakning är en viktig del av ditt system och man vill få en bild av hur presentationen kan se ut.

Batteribank

Batteribankar är en del av ett solcellssytem som är relativt ovanlig idag men som spås få en mer central roll i framtiden. Batteribanken hjälper dig att spara din egenproducerade el så att du kan utnyttja den vid en tid på dygnet då din solcellsanläggning inte producerar tillräckligt med energi. Batteribanken hjälper dig bli mer oberoende av köpt el och ökar din egenkonsumtion.

Investeringsbidraget för batteribankar är 2017 hela 60% av investeringskostnaden dock max 50 000kr

Det finns flera tillverkare av batteribankar. Du kan läsa mer om denna teknik på t.ex.Fronius hemsida eller på Teslas hemsida om deras Teslas Powerwall.

Smarta hem

Smarta hemlösningar gör att hushållet med hjälp mjukvaruprogram kan styra elkonsumtion och energiutnyttjande till tidpunkter då det t.ex. är ekonomiskt fördelaktigt. Är den egenproducerade elen billigast startar t.ex tvättmaskinen när det produceras solel.

Exempel på detta är Fronius Energy Management Relay och Self Consumption and Home Automation.

Underhåll & Service

Ditt solcellssytem är i stort sätt underhållsfritt. Vad vi rekomenderar är att man efter något år går över systemet och kontrollerar moment i modulklämmor. Har du under vinter stora snölaster är det givetvis en bra ide att avlägsna dessa innan belastningen på systemet blir för stor.

Rengöring av moduler har i praktiska mätningar visat att det inte är någon större skillnad i produktion än om man jämfört med moduler som bara rengjorts med ett rejält regn.

FAQ

Hur stor anläggning ska jag planera för?

Här är det många faktorer som styr. Vad klarar inkommande kabel? Finns det begränsningar i nätet?  Hur stor takyta har du? Vill du vara nettokonsument eller producent? Hur stor egenkonsumtion har du? Kontakta din nätägare och fråga om vad det finns för begränsningar i nätet eller ta kontakt med  oss så projekterar vi en enläggning som är optimerad för dig.

Hur lång tid tad det från byggstart tills anläggningen är driftsatt?

Räkna med ca. 2 månader från att ordern är lagd till dess att elmätaren är utbytt och nätägaren godkännt anläggningen för driftsättning.