Räkna på ditt solcellsprojekt

Solcellsekonomi

Solcellstekniken blir ständigt bättre och billigare. Den har på några år gått från att vara dyra anläggningar för miljöentusiaster som sätter miljö före ekonomi, stora företag samt kommuner som vill göra ett gott miljöavtryck. Idag är det en god investering för alla. Vi ser alla vår omvärlds snabba förändringar och förstår behovet av att ställa om till miljövänlig energiproduktion men även behovet av att vara självförsörjande. Många vill se en vettig ekonomi i sin investering innan de bestämmer sig.

Visste du att en villaanläggning idag genererar ett ekonomiskt överskott från första dagen även om du lånar till anläggningen och inte tar del av de statliga investeringsbidrag som du kan söka. Kontakta oss så berättar vi mer och räknar på ekonomin i din anläggning.

Avdrag & Bidrag

Staten subventionerar solcellsanläggningar för både privatpersoner och företag. Det gäller dock att vara tidigt ute då det är lång kö och bidragen är mycket populära! Läs mer på vår sida om investeringsbidrag & lönsamhet.

Dimensionera anläggning

Ett flertal faktorer styr dimensioneringen av en solcellsanläggning. Förutom tillgänglig takyta så kan inkommande kabel från och avstånd till närmaste transformatorstation begränsa storlek på anläggningen. Denna kabel kan givetvis bytas men det är en kostnad som skall räknas in i totalkostnaden. Enklast är att kontakta nätägaren för att få reda på vad kabeln maximal kan ta emot och vad ett eventuellt byte kan kosta. Egenkonsumtionen är en annan faktor. Om man vill följa villkoren för att vara nettokonsument så ska produktionen inte övergå egenkonsumtion. Går man över gränsen för nettokonsumentproduktion så tillkommer en del avgifter från nätägaren och en del förmånliga priser hos en del av elköparna gäller bara nettokonsumenter.

Verktyg för beräkning

Det finns flertalet verktyg för beräkning av dimensionering, lönsamhet och planering av solceller. Här hittar du några länkar men annars hjälper vi dig gärna med projektering.

Solkartor - Uppskatta hur mycket sol du kan få på din anläggning

PVSyst - Beräkningsverktyg för solcellsprojekt

SolEl Programmet - Projekteringsverktyg

SolEl Progammet - Solcellsekonomi

Livscykelanalys

Det är väldigt svårt att göra en livscykelanalys men vi ska försöka beskriva ekonomin i en 10 kW anläggning och vi utgår från vårt standardpaket här på hemsidan. Årsproduktion är i exemplet 10000 kWh. I exemplet räknar vi även med att huset konsumerar hälften av sin årsproduktion.

Garantierna för produkterna är eller går att förlänga till 25 år så vi beräknar att livscykeln i detta fall är 25 år. Vad som är riktigt svårt är att veta vad elpriser och andra incitament är under 25 år så här har vi räknat med dagens priser. Vad det verkliga prissenariot blir är upp till dig som läsare att fundera över. Är det att elen blir billigare eller dyrare i framtiden det är frågan? Vi räknar i alla fall med ett elpris på 40 öre/kWh och ett totalpris på elcertifikat och ursprungsgarantier på 250 kr/mWh.

Elnätsavg sätter vi till 19,5 öre/kWh. Energiskatt till 29,2 öre/kWh och Moms för privatpersoner till 20 öre/kWh

Om vi räknar med fakta enligt ovan och tar 2 senarier blir analysen enl. följande.

Privatperson som beviljats investeringsbidrag.

  • Som lånar till anläggningen med ränta på 5% ger intäkt per år efter betalda räntor på 8115 kr.
  • På 25 år blir det alltså 202875 kr i intäkter.
  • Som har egetkapital och köper sin anläggning ger intäckt per år på 11935.
  • På 25 år blir det alltså 298375kr i intäkter och ränta på investerat kapital blir 15,62%

Företag som beviljats investeringsbidrag.

  • Som lånar till anläggningen med ränta på 5% ger intäkt per år efter betalda räntor på 8261 kr.
  • På 25 år blir det alltså 206525 kr i intäkter.
  • Som har egetkapital och köper sin anläggning ger intäckt per år på 10935.
  • På 25 år blir det alltså 273375kr i intäkter och ränta på investerat kapital blir 20,45%