Solceller - hur funkar det?

Hur funkar solceller?

Egentligen är det ganska enkelt: solstrålar träffar solceller som genererar solenergi i form av likström. Likströmen omvandlas till växelström i en växelriktare, kopplas in i husets vanliga elcentral och kan användas som all annan el. Genom att använda solenergi sänker man sin elräkning och skyddar sig mot framtida höjningar av elpriset. När solcellerna är avbetalda, är elen gratis. Solceller är i princip underhållsfria, de tickar helt enkelt på utan att man behöver göra något när man väl installerat sin anläggning. 

 • Solceller är enkla att montera. De fästs enkelt på taket av den normalhändige. Resterande arbete är kabeldragning och att hänga upp Växelriktaren, också det kan de flesta enkelt göra. Inkoppling av el ska göras av en behörig elektriker.
 • Man kan börja i liten skala och sedan bygga ut systemet i etapper om man vill.
 • Solceller har lång livslängd, långa garantitider och kräver minimalt underhåll. Ofta garanteras en uteffekt på 80% eller mer efter 25 år.
 • Solceller ger säker el och är utsläppsfritt och miljövänligt. Genom att producera sin egen el vet man i förväg vad elpriset blir och man är skyddad mot prishöjningar.
  Obs: Nätelsbolaget är skyldigt att byta ut din elmätare mot en som mäter och räknar av din egenproducerade el, utan kostnad

Vad behövs?

 • Solceller / solpaneler
 • Växelriktare
 • Montagesystem för att fästa solpanelerna på tak eller mark.

 Solceller omvandlar solstrålar till elektricitet (likström). Det finns olika sorters solceller, vanligast är monokristallina och polykristallina. Tillverkningsprocessen är komplicerad och behöver göras i stor skala. De största tillverkarna finns därför i länder med stor efterfrågan, s.s. Kina, USA och Tyskland.
Monokristallina solceller är lite mer effektiva i direkt solljus, å andra sidan lite dyrare. Vilken typ man väljer har egentligen ingen större betydelse. Monokristallina görs ur en stor kristall, polykristallina ur flera. Monokristallina är oftast svarta, polykristallina är oftast blåaktiga.

En växelriktare omvandlar solcellernas likström (500-100V) till 230V växelström som kopplas till husets elcentral för att användas i hushållet eller för att kunna säljas till nätelbolaget. Vilken växelriktare man väljer bestäms främst efter strorlek på solcellssystemet. En anläggning på 3 kW behöver en växelriktare dimensionerad för den elmängden. Vid val av växelriktare bör man därför ha i åtanke om man i framtiden vill utöka solcellssystemet.

Solpanelerna behöver fästas på taket och vilken typ av fasten väljer man beroende på vad för tak man har. Har man till exempel tegeltak väljer man fästen för tegeltak. Ju fler solpaneler man har destofler fästen behövs. Därför har vi prissatt montagessystemen uträknat per kW och taktyp. Viktigt att tänka på är att ett solcellssystem kommer att sitta länge på ditt tak, kanske så länge som 50 år. Därför kan det vara ide att byta ett dåligt tak innan man monterar sitt system. Det går förvisso att demontera systemet om så behövs, men det blir mycket jobb i onödan.

Våra solcellspaket

solcellspaket
 • Solcellspaket 5kW (Trefas)

  Pris: 58 153kr

 • Solcellspaket 20kW (trefas)

  Pris: 182 899 kr

 • Solcellspaket 10kW (Trefas)

  Pris: 96589kr

 • Solcellspaket 3kW (Trefas)

  Pris: 41 698 kr