Markanläggning 18.7kW

Färdigstället en markanläggning på 18,7 kW. Just denna typ av markmontage passar utmärkt på mark med mycket sten under matjord. Den skiljer sig från konventionella markmontage där man pålar ner profiler eller använder jordborr. Här gräver man bort matjorden, fäster montaget i plåtar och lägger tillbaka schaktmassorna ovanpå plåtarna när monteringen är klar!

Snabbt och till ett lågt pris! Dessutom behövs inga dyra geologiska undersökningar.