Ladugård 18.2kW

Ladugård monterar ett system med 70 st. 260W polymoduler. Totalt 18,2 kW vilket ger en årsproduktion som täcker 2/3 av hushållets behov. Avkastning på investerat kapital ca: 11% utan statligt investeringsbidrag!