Monteringssystem

Scandinavian PV Solutions använder montagsystem som är tillverkade i Tyskland och Polen. Vi använder oss av 3 tillverkare från Tyskland och 1 tillverkare från Polen för att täcka så många olika installationslösningar som möjligt. Schletter, K2- systems, Profiness och RemorSolar är alla ISO certifierade och har mångårig erfarenhet av solcellsmontage både nationellt och internationellt. Anläggningarna är tillverkade i anodiserad aluminium och har om så behövs gummitätningar i EPDRM-gummi som har extra lång lidvslängd. Har du önskemål om att använda en annan tillverkare kan vi givetvis lösa det.

Montageservice

Vi kan givetvis hjälpa er med montering och driftsättning av er solcellsanläggning. Vi använder oss av en underentreprenör som heter Svenskt Byggmontage för våra installationer.

Svenskt Byggmontage har mångårig erfarenhet av solcellsmontage i både liten och stor skala. De har alla certifikat och utbildningar som krävs på den svenska bygg och elmarknaden och har även kollektivavtal. Detta borgar för att ni får bästa kvalitet på montaget och att systemet är uppmärkt efter Svensk elstandard.

 

Markmontage

Vi är unika med våra markmontage för att de inte kräver någon goeteknisk undersökning. Det behövs heller inga dyra maskinutrustningar s.s. vibratorer eller pålningsmaskiner. Här finns även stor möjlighet för dig som vill montera själv att reducera totalkostnaden för din anläggning.

Plåttak

För plåttak finns olika lösningar beroende på typ av plåt. De flesta är penetrerande men det finns även icke penetrerande för vissa taklösningar. Den mest kostnadseffektiva lösningen är för TRP tak.

Tegeltak

På tegel ock betongtak använder vi takkrokar som skruvas i råspont och/eller takstolar. I pannan görs ett urtag så att taket blir tätt efter att teglet lagts tillbaka. I takkrokarna fäster man sedan alu-skenor som utgör underlag för att fästa modulerna i. Detta är en väldigt vanlig typ av infästning som ger ett snyggt utseende och ett tätt ytskikt.

Vi har även olika lösningar för infällda moduler i tegeltak.

Platta tak

För platta tak finns ett flertal monteringslösningar. Både de som är penetrerande och de som flyter ovanpå takmembran. Vanligast på stora tak idag är öst-väst lösningar. Denna lösning maximerar utnyttjandet av befintlig takyta och har ett lågt pris per kW.

Specialtak

Har du ett tak som inte passar in på ovan nämnda taksorter. Ta kontakt med oss så kan vi berätta om fler sätt att fästa ditt solcellssytem.