Bli självförsörjande på el med solceller!

Utnyttja takytan på stallet för att bli självförsörjande

Har din gård stor elförbrukning på grund av gårdsproduktion men samtidigt stora takytor på ekonomibyggnader? Ja då har du utmärkta förutsättningar för att producera större delen av ditt elbehov själv eller till och med bli helt självförsörjande. Bäst är om du har en takyta med söderriktning, men ditt tak behöver inte vara riktat mot söder utan en låg takvinkel på ett öst eller västtak fungerar också bra. Vi har datasimuleringsprogram som räknar på hur mycket el ditt tak kan producera. Med fakta om just ditt tak tar vi tillsammans fram en produktionskalkyl.

Att tänka på när du tänker takplacering är ev. skuggning av andra byggnader eller träd? Vad för takmaterial ditt tak har? Din solcellsanläggning ska sitta i många år och om taket redan är i dåligt skick så rekomenderar vi att du byter taktäckning innan montage av en solcellsanläggning.  Behöver taket förstärkas? Anläggningen vikt är mellan 12-15 kg per kvadratmeter beroende på vilken typ av takmontering som behövs.

Solceller lönar sig från första kWh!

Visste du att i takt med att priset på de olika delarna i en solcellsanläggning har gått ner de senaste åren har solenergi blivit en riktigt lönsam affär för den som installerar en anläggning. Solcellerna har lång livslängd så det är en god långsiktig  investering men blir också redan från första året en bra investering med god avkastning.  Som grädde på moset blir du samtidigt mer oberoende av elbolagen och deras prissättning.

Som företagare har du extra bra förutsättningar då nuvarande bidragssytem premierar företag. Ekonomin utan bidrag är bra men räknar du in investeringsbidrag, skattereduktion, elcertifikat och ursprungsgarantier blir ekonomin ännu bättre.

Kontakta oss så gör vi en ekonomisk kalkyl på ditt tänkta system där du enkelt kan se hur mycket överskott din anläggning producerar.

Varesig du har takyta eller markyta så har vi lösningar för att montera stora ytor med solceller!

Vilka bidrag och avdrag kan du göra som lantbrukare?

Ta ett steg närmare att bli självförsörjande med hjälp av batteribanker och solceller.

Våra referenser

Vi har genom åren genomfört ett flertal projekt där vi efter överrenskommelse med anläggningsägarna får använda anläggningarna som referenser. Vi rekommenderar t.o.m. att om du som blivande kund kommer och tittar på någon av våra referensanläggningar. Kanske har du möjlighet att närvara på något av våra ”öppethus” visningar. Kontakta oss så planerar vi in ett besök.

Solceller garagetak
Solceller på stalltak
Ladugård, Lantbruk
Solceller på bod
Fritidshus, Privatperson
Markanläggning
Lantbruk, Markanläggning