Solceller för miljön och lönsamheten!

Solceller för företag en bra miljöpolicy och god affär!

Att ha en bra miljöpolicy blir viktigare och viktigare för ett företag som vill ligga i framkant vad gäller marknadsföring.  Att driva ett företag med fokus på miljö innebär idag inte bara kostnader. Att förnybara energikällor är bra för miljön vet nog de flesta och att solceller som energikälla är på uppgång har nog fler och fler lagt märke till. Men visste du att i takt med att priset på de olika delarna i en solcellsanläggning har minskat de senaste åren har solenergi blivit en riktigt lönsam affär för den som installerar en anläggning. Det finns idag flera gynnsamma investerings och skattebidrag för företagare som vill investera i solceller men även utan dessa bidrag är solceller en bra investering, både ur ekonomiskt och miljömässig synpunkt. Solcellerna har lång livslängd så det är en långsiktig investering men blir redan från första året en bra investering med god avkastning.  Dessutom blir du mer oberoende av elbolagen och deras prissättning. Gå gärna in på vår sida om solcellsekonomi för se vad en solcellsanläggning kan göra för din ekonomi.

Solceller är lönsamt från dag ett!

Visste du att i takt med att priset på de olika delarna i en solcellsanläggning har minskat de senaste åren har solenergi blivit en riktigt lönsam affär för den som installerar en anläggning. Solcellerna har lång livslängd så det är en god långsiktig  investering men blir också redan från första året en bra investering med god avkastning.  Som grädde på moset blir du även mer oberoende av elbolagen och deras prissättning.

Som företagare har du extra bra förutsättningar då nuvarande bidragssytem premierar företag. Ekonomin utan bidrag är bra men räknar du in investeringsbidrag, skattereduktion, elcertifikat och ursprungsgarantier blir ekonomin ännu bättre.

Kontakta oss så gör vi en ekonomisk kalkyl på ditt tänkta system där du enkelt kan se hur mycket överskott din anläggning producerar.

Våra referensprojekt

Vi har genom åren genomfört ett flertal projekt där vi efter överrenskommelse med anläggningsägarna får använda anläggningarna som referenser. Vi rekommenderar t.o.m. att om du som blivande kund kommer och tittar på någon av våra referensanläggningar. Kanske har du möjlighet att närvara på något av våra ”öppethus” visningar. Kontakta oss så planerar vi in ett besök.

Solceller garagetak
Solceller på stalltak
Ladugård, Lantbruk
Solceller på bod
Fritidshus, Privatperson
Markanläggning
Lantbruk, Markanläggning

Använd solceller i din marknadsföring


Fler och fler företag använder solceller för att minska sitt koldioxidutsläpp och bli mer klimatsmarta. En bra marnadsföring av företagets miljöengagemang är att publicera grön elproduktion och CO reduktion i olika media. Vi kan hjälpa er att fotografera er anläggning för marknadsföring samt hjälpa er med och implementera olika lösningar för hur ni kontinuerligt kan publicera mängden genererad solenergi på t.ex. hemsida eller på logger i vald lokal.